به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی صبح روز سه شنبه علیرضا رمضانی مدافع چپ تیم فوتبال ملوان فرارداد خود […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی صبح روز سه شنبه علیرضا رمضانی مدافع چپ تیم فوتبال ملوان فرارداد خود را به مدت دو فصل با باشگاه ملوان تمدید کرد