قیمت واگذاری باشگاه راه آهن به همراه بدهی‌های این باشگاه ۱۲ میلیارد تومان اعلام شد.         به […]

قیمت واگذاری باشگاه راه آهن به همراه بدهی‌های این باشگاه ۱۲ میلیارد تومان اعلام شد.

 

 

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت واگذاری باشگاه راه آهن ۱۲ میلیارد تومان اعلام شد.

 

مسئولان مربوطه برای واگذاری باشگاه راه آهن قیمت امتیاز این باشگاه را ۴ میلیارد تومان اعلام کردند البته خریدار باید ۸ میلیارد تومان بدهی‌های معوقه باشگاه را نیز پرداخت کند.

 

به این ترتیب خریدار راه آهن باید ۱۲ میلیارد تومان پرداخت کند.