دروازه‌بان ملی‌پوش فوتبال ایران در واکنش به خط خوردن از لیست نهایی تیم ملی برای سفر به برزیل سکوت کرد. […]

دروازه‌بان ملی‌پوش فوتبال ایران در واکنش به خط خوردن از لیست نهایی تیم ملی برای سفر به برزیل سکوت کرد.

 

 

 

 

سوشا مکانی در واکنش به خط خوردنش از لیست نهایی تیم ملی فوتبال در حالی که ناراحت بود به فارس گفت که قصد هیچ صحبتی ندارد و نمی‌خواهد حرفی بزند و پس از آن تلفن را قطع کرد.