به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی عزیز معبودی مدافع تیم فوتبال ملوان بندرانزلی به مدت دو سال قرارداد خود […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی عزیز معبودی مدافع تیم فوتبال ملوان بندرانزلی به مدت دو سال قرارداد خود را با باشگاه ملوان بندرانزلی تمدید کرد.