در شرایطی که کار ملوان برای فصل جدید با نصرت ایراندوست آغاز شده است، این تیم همچنان آبستن تحولات جدیدی […]

در شرایطی که کار ملوان برای فصل جدید با نصرت ایراندوست آغاز شده است، این تیم همچنان آبستن تحولات جدیدی به نظر می‌رسد. در همین راستا امروز جمعه یک گروه اقتصادی داخلی با پیشنهادی اغوا کننده راهی بندر شده‌اند تا چه بسا بتوانند مالکیت ملوان را در اختیار بگیرند. پیشنهاد این گروه برای اداره ملوان در طول یک فصل، مبلغ قابل توجه ۲۰ میلیارد تومان است و نکته جالب‌تر اینکه آنها تضمین کرده‌اند اسکوچیچ را هم روی نیمکت ملوانان برگردانند.

منبع : بانک ورزش