به گزارش ایرنا از سایت فیفا در این گزارش اطلاعاتی از تیم های شرکت کننده، سرمربیان، مسابقات مقدماتی، نگاه آماری […]

به گزارش ایرنا از سایت فیفا در این گزارش اطلاعاتی از تیم های شرکت کننده، سرمربیان، مسابقات مقدماتی، نگاه آماری به تیم های حاضر در رقابت ها و وضعیت این تیم ها بیان شده است.

 

 

 

 

در بخش تحلیل وضعیت تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۴، تعداد دفعات حضور این تیم ها در ۱۹ دوره رقابت های جام جهانی از ۱۹۳۰ اروگوئه تا ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی و رتبه این کشورها در صورت حضور در رقابت های آن دوره ها تشریح شده است.

 

این تحلیل در خصوص برخی تیم های مهم حاضر در دوره های مختلف این مسابقات و تیم های همگروه ایران به شرح زیر است:

 

البته در این تحلیل گزارشی در خصوص تیم ملی بوسنی و هرزگوین ارائه نشده است.

 

*** برزیل

 

تیم ملی فوتبال برزیل درمجموع، ۱۹ بار در رقابت های جام جهانی حضور یافته است، این کشور در جام جهانی ۱۹۳۰ در اروگوئه رتبه ششم، جام جهانی ۱۹۳۴ در ایتالیا چهاردهم، جام جهانی ۱۹۳۸ فرانسه رتبه سوم و ۱۹۵۰ برزیل نائب قهرمانی این مسابقات را کسب کرده است.

 

تیم ملی فوتبال برزیل همچنین در پنجمین دوره رقابت های جام جهانی در سال ۱۹۵۴ سوئیس رتبه پنجم و در رقابت های ۱۹۵۸ سوئد و ۱۹۶۲ شیلی به عنوان قهرمان این دوره از مسابقات برگزیده شد.

 

این تیم همچنین در رقابت های سال ۱۹۷۰ مکزیک، ۱۹۹۴ آمریکا و ۲۰۰۲ کره و ژاپن به عنوان قهرمان جهان انتخاب شد.

 

تیم ملی برزیل همچنین در رقابت های ۱۹۶۶ انگلستان رده یازدهم، ۱۹۷۴ آلمان غربی رتبه چهارم، ۱۹۷۸ آرژانتین رده سوم، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ در کشورهای اسپانیا و مکزیک رتبه پنجم و ۱۹۹۰ ایتالیا رتبه نهم را کسب کرد.

 

برزیل به عنوان موفق ترین تیم حاضر در این رقابت ها در ۱۹۹۸ فرانسه، ۲۰۰۶ آلمان و ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی به ترتیب رده های نائب قهرمانی، پنجم و ششم را از آن خود کرده است.

 

تیم ملی برزیل در مجموع پنج بار عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرده است.

 

*** آلمان

 

تیم ملی فوتبال آلمان درمجموع، ۱۷ بار در رقابت های جام جهانی حضور یافته که تنها در مسابقات ۱۹۳۰ اروگوئه و ۱۹۵۰ برزیل حضور نداشته است و قهرمان جام جهانی ۱۹۵۴ سوئیس، ۱۹۷۴ آلمان غربی و ۱۹۹۰ ایتالیا شده است.

 

این کشور در جام جهانی ۱۹۳۴ ایتالیا عنوان سوم، ۱۹۳۸ فرانسه رتبه دهم، رقابت های ۱۹۵۸ سوئد چهارم و و ۱۹۶۲ شیلی رتبه هفتم را از آن خود کرده است.

 

این تیم همچنین در رقابت های ۱۹۶۶ انگلستان عنوان نائب قهرمانی و ۱۹۷۰ مکزیک رتبه سوم را از آن خود کرده است.

 

تیم ملی آلمان در رقابت های سال ۱۹۷۸ آرژانتین نیز رتبه ششم، رقابت های جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا و ۱۹۸۶ مکزیک عنوان نائب قهرمانی را از آن خود کرده است.

 

تیم ملی آلمان همچنین در رقابت های ۱۹۹۴ آمریکا، ۱۹۹۸ فرانسه، ۲۰۰۲ کره و ژاپن، به ترتیب رتبه های پنجم، هفتم و نائب قهرمانی را از آن خود کرده است.

 

این تیم در رقابت های جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان و ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی به مقام سوم این رقابت ها دست یافت.

 

**** ایتالیا

 

بر اساس آمار تحلیلی فیفا، تیم ملی ایتالیا در مجموع ۱۷ بار در این رقابت ها حضور یافته است که تنها در رقابت های ۱۹۳۰ اروگوئه و ۱۹۵۸ سوئد از حضور در رقابت های جام جهانی باز مانده است.

 

تیم ملی فوتبال ایتالیا همچنین چهار با در رقابت های ۱۹۳۴ که خود میزبان بوده، ۱۹۳۸ فرانسه، ۱۹۸۲ اسپانیا و ۲۰۰۶ آلمان عنوان قهرمانی، ۱۹۷۰ مکزیک ۱۹۹۴ آمریکا عنوان نائب قهرمانی و ۱۹۹۰ ایتالیا رتبه سوم را از آن خود کرده است.

 

این تیم همچنین در رقابت های سال ۱۹۵۰ برزیل رتبه هفتم، ۱۹۵۴ سوئیس دهم، ۱۹۶۲ شیلی و ۱۹۶۶ انگلستان رتبه نهم را کسب کرده است.

 

تیم ملی ایتالیا همچنین در رقابت های جام جهانی ۱۹۷۴ آلمان غربی در رده دهم، ۱۹۷۸ آرژانتین در رتبه چهارم، ۱۹۸۶ مکزیک رده دوازدهم دنیا شده است.

 

همچنین این تیم در رقابت های بعدی جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه رتبه پنجم، ۲۰۰۲ کره و ژاپن رتبه پانزدهم و ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی رتبه ۲۶ دنیا را کسب کرده است.

 

**** آرژانتین

 

تیم ملی آرژانتین ۱۵ بار در رقابت های جام جهانی حضور یافته و در رقابت های ۱۹۳۸ فرانسه، ۱۹۵۰ برزیل، ۱۹۵۴ سوئیس و ۱۹۷۰ مکزیک از راهیابی به این رقابت ها بازمانده است.

 

در طول حضور این تیم در رقابت های جام جهانی دو بار در رقابت های ۱۹۷۸ که خود میزبان مسابقات بوده و ۱۹۸۶ مکزیک در مقام نخست مسابقات و دو بار نیز در ۱۹۳۰ اروگوئه و ۱۹۹۰ ایتالیا عنوان نائب قهرمانی را از آن خود کرده است.

 

تیم ملی آرژانتین همچنین در رقابت های جام جهانی ۱۹۳۴ ایتالی مقام نهم، ۱۹۵۸ سوئد رتبه سیزدهم، ۱۹۶۲ شیلی رتبه دهم، ۱۹۶۶ انگلستان در رده پنجم و ۱۹۷۴ آلمان غربی در رده هشتم این مسابقات قرار گرفت.

 

این تیم فوتبال همچنین در رقابت های جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا رتبه یازدهم، ۱۹۹۴ آمریکا رتبه دهم، ۱۹۹۸ فرانسه و ۲۰۰۶ آلمان در رده ششم مسابقات و ۲۰۰۲ کره و ژاپن در رده هجدهم و مسابقات ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی در رتبه پنجم قرار گرفت.

 

این تیم با بوسنی و هرزگوین و نیجریه در گروه F با ایران همگروه است.

 

*** انگلستان

 

تیم ملی فوتبال انگلستان ۱۳ بار در رقابت های جام جهانی فوتبال حضور یافته و در رقابت های ۱۹۳۰ اروگوئه، ۱۹۳۴ ایتالیا، ۱۹۳۸ فرانسه، ۱۹۷۴ آلمان غربی، ۱۹۷۸ آرژانتین و ۱۹۹۴ آمریکا از حضور در این رقابت ها باز مانده است.

 

این تیم همچنین در رقابت های ۱۹۹۶ انگلستان که این کشور میزبان رقابت ها بوده، مقام قهرمانی جام جهانی را از آن خود کرده است.

 

تیم ملی فوتبال انگلستان همچنین در رقابت های ۱۹۵۴ سوئیس، ۱۹۸۲ اسپانیا و ۲۰۰۲ کره و ژاپن در رده ششم و در رقابت های ۱۹۵۰ برزیل، ۱۹۶۲ شیلی، ۱۹۷۰ مکزیک و ۱۹۸۶ مکزیک در رتبه هشتم این مسابقات قرار گرفت.

 

این تیم در زمان حضور خود در رقابت های ۱۹۵۸ سوئد در رده یازدهم، ۱۹۹۰ ایتالیادر رده چهارم، ۱۹۹۸ فرانسه در رده نهم، ۲۰۰۶ آلمان رده هفتم و ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی در رده سیزدهم قرار گرفت.

 

*** اسپانیا

 

تیم ملی فوتبال اسپانیا نیز ۱۳ بار در رقابت های جام جهانی حضور یافته و در رقابت های ۱۹۳۰ اروگوئه، ۱۹۳۸ فرانسه، ۱۹۵۴ سوئیس، ۱۹۵۸ سوئد، ۱۹۷۰ مکزیک و ۱۹۷۴ آلمان غربی از حضور در رقابت ها باز مانده است.

 

این تیم همچنین در رقابت های ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی قهرمان جهان شده است و در رقابت های ۱۹۶۶ انگلستان، ۱۹۷۸ آرژانتین و ۱۹۹۰ ایتالیا در رتبه دهم جام جهانی فوتبال قرار گرفت.

 

تیم ملی فوتبال اسپانیا در رقابت های ۱۹۳۴ ایتالیا رتبه پنجم، ۱۹۵۰ برزیل رتبه چهارم، ۱۹۶۲ شیلی رتبه سیزدهم، ۱۹۸۲ اسپانیا رتبه دوازدهم را کسب کرده است.

 

بر اساس تحلیل فیفا، همچنین در رقابت های ۱۹۸۶ مکزیک در رده هفتم، ۱۹۹۴ آمریکا در رده هشتم، ۱۹۹۸ فرانسه در رده هفدهم، ۲۰۰۲ کره و ژاپن در رده پنجم و ۲۰۰۶ آلمان نیز در رده نهم مسابقات قرار گرفته است.

 

*** فرانسه

 

تیم ملی فرانسه در مجموع ۱۳ بار در رقابت های جام جهانی فوتبال حضور داشته است و تنها در مسابقات ۱۹۵۰ برزیل، ۱۹۶۲ شیلی، ۱۹۷۰ مکزیک و ۱۹۷۴ آلمان غربی، ۱۹۹۰ ایتالیا و ۱۹۹۴ آمریکا از حضور در این مسابقات بازمانده است.

 

این کشور یک بار در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه که خود میزبان مسابقات بوده عنوان قهرمانی را کسب کرده، در ۲۰۰۶ آلمان نیز نائب قهرمان شده و در جام جهانی ۱۹۵۸ سوئد و ۱۹۸۶ مکزیک نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

 

تیم ملی فرانسه در جام جهانی ۱۹۳۰ اروگوئه در رده هفتم، ۱۹۳۴ ایتالیا رده نهم، ۱۹۳۸ فرانسه رده ششم و در مسابقات جام جهانی ۱۹۵۴ سوئیس در رده یازدهم قرار گرفت.

 

تیم ملی فوتبال این کشور همچنین در مسابقات ۱۹۶۶ انگلستان در جایگاه سیزدهم، ۱۹۷۸ آرژانتین در جایگاه دوازدهم، ۱۹۸۲ اسپانیا جایگاه چهارم، ۲۰۰۲ کره و ژاپن جایگاه بیست و هشتم و در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی در جایگاه ۲۹ این مسابقات قرار گرفت.

 

*** هلند

 

این کشور در مجموع ۹ بار در رقابت های جام جهانی حضور یافته و در مسابقات جام جهانی ۱۹۷۴ آلمان غربی، ۱۹۷۸ آرژانتین و ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی عنوان نائب قهرمانی را از آن خود کرده است.

 

تیم ملی هلند از رقابت های ۱۹۳۰ اروگوئه، ۱۹۵۰ برزیل، ۱۹۵۴ سوئیس، ۱۹۵۸ سوئد، ۱۹۶۲ شیلی، ۱۹۶۶ انگلستان و ۱۹۷۰ مکزیک بازمانده است.

 

تیم فوتبال این کشور همچنین از راهیابی به رقابت های جام جهانی فوتبال ۱۹۸۲ اسپانیا، ۱۹۸۶ مکزیک و ۲۰۰۲ کره و ژاپن بازمانده است.

 

تیم این کشور در رقابت های ۱۹۳۴ ایتالیا در رده نهم، ۱۹۳۸ فرانسه در رده چهاردهم، ۱۹۹۰ ایتالیا پانزدهم، ۱۹۹۴ آمریکا هفتم، ۱۹۹۸ فرانسه در رده چهارم و در مسابقات جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان در رده یازدهم قرار گرفت.

 

*** ایران

 

تیم ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس این گزارش، سه بار شانس حضور را در رقابت های جام جهانی کسب کرده است که در رقابت های ۱۹۷۸ آرژانتین در جایگاه چهاردهم، ۱۹۹۸ فرانسه در جایگاه بیستم و در رقابت های جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان در جایگاه ۲۵ قرار گرفته است و این بار چهارمین حضور خود را تجربه می کند.

 

*** نیجریه

 

تیم ملی فوتبال کشور نیجریه نیز که در گروه F با ایران همگروه است، در مجموع چهار بار در این رقابت ها حضور یافته که در ۱۹۹۴ آمریکا در رده نهم، ۱۹۹۸ فرانسه در ردیف دوازدهم، ۲۰۰۲ کره و ژاپن در رده ۲۷ و مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی در جایگاه ۲۷ قرار گرفت.