۴ بازیکن آرژانیتین خاطره انگیز اینتر با این تیم خداحافظی کردند         آی اسپورت -به صورت کامبیاسو […]

۴ بازیکن آرژانیتین خاطره انگیز اینتر با این تیم خداحافظی کردند

 

 

 

 

آی اسپورت -به صورت کامبیاسو نگاه کنید، مرد محکم و بزرگی که دست هایش را به نشانه وداع بالا برده و با بغضی بزرگ لابد به همه روزهای زشت و زیبای حضور در اینتر فکر میکند. یا شاهزاده دیه گو که هیچ چیز تا ابد عشق بین او و هوادران را خراب نخواهد کرد. به دیوار بتنی اینتر نگاه کنید که چطور حتی در لحظه وداع هم آرامش فرا زمینی اش را به همراه دارد… روزهای تلخی است برای افعی ها، تلخ تر از زهر و دردناک تر از هر خراشی. زانتی که کفش ها را که آویزان کرد خیلی هایمان قید فوتبال را زدیم… شاید وقتی چهارسال پیش سه گانه را بردیم هیچکس این فروپاشی بزرگ را پیش بینی نمی کرد. افول تا این حد عین مرگ است برایمان. برای ما که با آبی و مشکی اینتر بزرگ شدیم و برای ما که فوتبال را با اینتر شناختیم این عین ورشکستگی است. انگار که با سر خورده باشیم زمین… ما را نای برخاستن نیست.

 

 

 

علی مهریزی – آی اسپرت