در هفته ای که گذشت مذاکرات اولیه مدیریت باشگاه ملوان با بازیکنان اصلی به جهت پرداخت دیون گذشته و همچنین […]

در هفته ای که گذشت مذاکرات اولیه مدیریت باشگاه ملوان با بازیکنان اصلی به جهت پرداخت دیون گذشته و همچنین عقد قرارداد فصل آینده انجام شد .

 

گذشته از همه انتقاداتی که به مجموعه مدیریت ملوان داشته و داریم شروع این مذاکرات را به فال نیک گرفته و امیدواریم این مذاکرات منتج به فایده و حفظ شاکله تیم گردد که همین موضوع میتواند ملوان را در طی مسیر لیگ چهاردهم یاری نماید . از فحوای مصاحبه بازیکنان مورد مذاکرات میتوان دریافت که از روند آن راضی بوده و به آینده امیدوارانه نگاه می نمایند . شاید بهتر بود این ارتباط با بازیکنان و گفتگو با آنان قدری زودتر شکل میگرفت تا حواشی بدینگونه تیم را فرا نگرفته وموجبات اعتراض علاقمندان و هواداران پرشور این باشگاه مردمی را فراهم نمی آورد . به هر حال همه هواداران به دنبال سربلندی این تیم هستند و هرگونه موردی که باعث ایحاد وقفه در این راه گردد مطمئناً از نظر هواداران دور نمانده و بدان واکنش نشان خواهند داد . حساسیت هواداران روی مسائل مربوط به این تیم را میتوان از روی نظرات آنان متوجه شد و اینگونه نتیجه گیری کرد که برای « در کنار هوادار بودن » میبایست قدری آگاهانه تر گام برداشت و به نظرات آنان نه بعنوان یک تهدید بلکه فرصتی به جهت اعتلای باشگاه نگاه کرد .

 

تجربه پنج دهه با ملوان بودن به این هوادار آموخته است تفاوت بین سره و ناسره را تشخیص دهند و مسلماً آنکه برای این تیم قدمی برداشته باشد از نگاه تیزبین هوادار دور نخواهد ماند .همین دراگان اسکوچیچ که امروزه محبوب خاص و عام است روزهای بدی هم در ملوان داشت و مورد اعتراض قرار گرفت اما به کارش ایمان داشت و نشان داد برای محبوب بودن فقط میبایست کار کرد و هر روز برای رو به جلو بودن طرحی نو درانداخت . دراگان ملوان را بعد از مدتها به رده هفتم رسانید تا با آقای ایراندوست در این زمینه برابر شود و مطمئناً این مقام توسط آقای ایراندوست قابل تکرار یا بهبود است ، زیرا هواداران نیز در این فصل انتظار بیشتری نسبت به فصل قبل دارند خواستار حرکت رو به جلو تیمشان هستند نه پسرفت ، و این مهم مستلزم  تعامل لازم بین باشگاه و هوادار نه در حرف بلکه در عمل است .

 

این هوادار نه با کسی دشمنی دارد و نه غرضی در رفتار دارد بلکه فقط و فقط به سرافزاری تیم می اندیشد و ممنون نگاهی است که برای این سرافرازی تلاش نماید بدون توجه به نام ها ، قطعاً اگر کسی گام موثری در جهت اعتلای ملوان برداشته باشد جای در قلب هوادار خواهد داشت و برعکس اگر برای شکستن بال این قوی سپید خواسته و ناخواسته گامی بردارد مطمئناً از تیغ تیز انتقاد آنان بی بهره نخواهد ماند پس چه بهتر که در این مسیر هم هوادار و هم باشگاه در یک سمت قرار گیرند تا از این با هم بودنها ملوان که مقصود نهایی این همکاری است بهره مند گردد .

 

امیدوارم این مذاکرات هر چه سریعتر با پایانی خوش به انجام رسیده و ملوان زودتر از بقیه تیمها وارد تمرینات جدی خودش شود تا هم تیم به فرم اصلی خود دست پیدا کرده و هم دست کادر فنی برای انجام یک تمرین سودمند باز باشد . در پایان جادارد که بگوییم شاید این همه خوش بینی در ازای یک مذاکره چند ساعته کمی ساده انگارانه باشد اما ترجیح میدهیم به خاطر رنگ سپید پیراهن تیم محبوبمان به آینده نگاهی مثبت داشته باشیم و به انتظار عملی شدنِ وعده ها و حرکات مثبت بعدی بمانیم ! شاید این بار شد ….

 

 

منبع : ملوان کلاب.نت www.MalavanClub.Net