آیین نامه نقل و انتقالات این فصل لیگ برتر فوتبال ایران به باشگاهها ابلاغ شد . طبق این آیین نامه […]

آیین نامه نقل و انتقالات این فصل لیگ برتر فوتبال ایران به باشگاهها ابلاغ شد . طبق این آیین نامه تیم های لیگ برتری مجاز به جذب ۶ بازیکن سهمیه لیگ برتری هستند . ضمن اینکه دو تیم پدیده و نفت مسجدسلیمان می توانند با ۷ بازیکن  لیگ برتری قرارداد ببندند.

 


 

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی ، شرایط استخدام بازیکن در فصل جدید شامل ۱۱ بند زیر است :

 

۱-  هر باشگاه می بایست بازیکنان واجد شرایط خود را طبق دستور العمل صادره از سوی سازمان لیگ فوتبال که قبل ازشروع فصل مسابقات تعیین و اعلام می گردد پس از استخدام و عقد قرارداد در مهلت زمان مجاز نقل و انتقالات تا یک هفته قبل از شروع مسابقات به سازمان لیگ فوتبال معرفی نماید .

 

۲- در زمان مجاز نقل و انتقالات نیم فصل باشگاههای حاضر در لیگ برتر و لیگ دسته اول می توانند تا سقف شش نفربدون قیدو شرط سهمیه لیگ برتری نسبت به جذب بازیکن ، اعم از بازیکنان آزاد ، انتقال قطعی سه جانبه ، قرضی ،مبادله ای ، سرباز ، خارجی واجد شرایط در چارچوب مقررات و آئین نامه های جاری با رعایت سقف های تعیین شده اقدام نماید .

 

۳- استخدام بازیکنان با شرایط آزاد (سهمیه فیفا) سه نفر خارج از دو زمان مجاز نقل و انتقالات اعلام شده در طول فصل امکان پذیر است.

 

۴- هر باشگاه عضو لیگ برتر از زمان مجاز نقل و انتقالات اول فصل می تواند حداکثر با ۶ بازیکن عضو باشگاه های لیگ برتر قرارداد حرفه ای منعقد نماید.

 

۵- تیم های صعود کننده به لیگ برتر در زمان مجاز نقل و انتقالات اول فصل می توانند حداکثر با ۷ بازیکن عضو باشگاه های لیگ برتر قرارداد حرفه ای منعقد نماید.

 

۶- بازیکنان تیم های نزول کننده از لیگ برتر به لیگ دسته اول باشگاه های کشور سهمیه لیگ برتری محسوب می شوند.

 

۷- بازیکنان تیم های صعود کننده از لیگ یک به لیگ برتر باشگاه های کشور سهمیه لیگ برتری محسوب نمی شوند.

 

۸- چنانچه بازیکنان فصل قبل لیگ برتری در طول مسابقات کمتر از هفت بازی در لیست هجده نفره قرار گرفته باشند و یا قبل از شروع مسابقات نیم فصل دوم با توافق طرفین از تیم جدا شده و در سایر تیم های غیر لیگ برتری بازی نمایند و یا در نیم فصل دوم در عضویت هیچیک از باشگاه ها و تیم ها نباشند سهمیه لیگ برتری محسوب نمی شوند.

 

۹- سهمیه های تعیین شده لیگ برتری فقط در آغاز فصل اعتبار دارند بدیهی است در زمان مجاز نقل و انتقالات نیم فصل سهمیه و محدودیت های تعیین شده فاقد اعتبار است.و جذب بازیکن در نیم فصل طبق بند ۲ ماده ۲۸ انجام می شود

 

۱۰- بازیکنان با رده سنی امید و جوانان در صورت ثبت در تیم های امید و جوانان می توانند تیم های پایه خود را همراهی نمایند.

 

۱۱- در طول نیم فصل اول اگر چنانچه بازیکن و باشگاه قطع همکاری نمایند (فسخ قرارداد یا دریافت رضایتنامه) در زمان مجاز نقل و انتقالات نیم فصل با رعایت سایر مقررات می تواند جذب باشگاه مورد تقاضا شود و متقابلا باشگاه نیز می تواند بازیکن مورد نظر خود را با رعایت سایر مقررات جایگزین نماید.

 

تبصره : محدودیت بازیکن سهمیه لیگ برتری (شش و هفت) نفر تعیین شده اول فصل شامل تیمهای فوتبال باشگاههای حاضر در لیگ یک نمی شود.