به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی سید مهدی امجدی معاون اقتصادی باشگاه ملوان در گفتگویی کوتاه به سایت رسمی […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی سید مهدی امجدی معاون اقتصادی باشگاه ملوان در گفتگویی کوتاه به سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی خبر از تشکیل کمیته پیشکسوتان وتعیین هیئت امناء  پیشکسوتان باشگاه ملوان داد.

 

 

 

 

در همین راستا عصر روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت در جلسه ای با حضور کلیه پیشکسوتان باشگاه ملوان در خصوص تشکیل کمیته پیشکسوتان و تعین هیئت امناء بحث و بررسی خواهد شد .

 

این جلسه عصر دوشنبه از ساعت ۱۹ در دفتر جدید باشگاه ملوان واقع در میدان ساحل قو برگزار میگردد،و از کلیه پیشکسوتان باشگاه ملوان دعوت بعمل  می آید تا در این جلسه حضور یابند