در جریان دیداری در لیگ بولیوی صحنه ای جالب توسط دوربین های تلویزیونی شکار شد شبحی از میان تماشاگران عبور […]

در جریان دیداری در لیگ بولیوی صحنه ای جالب توسط دوربین های تلویزیونی شکار شد شبحی از میان تماشاگران عبور می کرد بدون آنکه هیچ مزاحمتی برای هواداران ایجاد کند.

 

 

 

 

استادیوم هرناندو سایلس در محل گورستانی قدیمی احداث شده است و در هنگام بازی لاپاز و دفنسور اسپورتینگ در لیگ بولیوی سایه ای سیاه به سرعت از روبروی تماشاگران رد می شد در ابتدا این ذهنیت به بیننده القا می شد که او یکی از هوادارانی است که به سرعت از دست پلیس فرار می کند اما سرعت دویدن و اینکه هیچ مزاحمتی برای تماشاگران ایجاد نکرده او حتی به راحتی از نرده های جدا کننده ی هواداران نیز عبور می کند تمامی این موارد شائبه هایی را در مورد این شبح مرموز ایجاد می کند.

 

505fa34e-a644-4313-9e8d-0147c9c9bc9e-cb.jpeg

 

 

آی اسپرت