فراخوان عمومی فروش ۷۰% از سهام مالکیت باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان بندرانزلی     ۱- ارائه رزومه فعالیت اجرایی ، […]

فراخوان عمومی فروش ۷۰% از سهام مالکیت باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان بندرانزلی

 

 

۱- ارائه رزومه فعالیت اجرایی ، اقتصادی ، فرهنگی و ورزشی مناسب جهت خرید سهام باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان بندرانزلی

 

۲- ارائه صورت حساب بانکی مناسب در شش ماه گذشته بدون بدهی معوقه و چک برگشتی

 

۳- صلاحیت پذیرفته شدگان می بایست توسط نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران تائید گردد

 

۴- برنامه تدوین شده مناسب در خصوص مدیریت در بخش اجرایی ، اقتصادی ، فرهنگی و ورزشی و راهکار مناسب با باشگاه داری حرفه ای

 

۵- بدهی باشگاه بیش از یکصد میلیارد ریال می باشد

 

از متقاضیان و علاقمندان وفعالین اقتصادی دعوت بعمل می آید شرایط پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۹۳/۲/۱۷ از طریق پست پیشتاز به آدرس باشگاه ملوان واقع در میدان ساحل قو ، رو به روی وزارت امور خارجه  کد پستی ۴۳۱۶۹۱۱۱۱۱ ارسال نمایند و یا از طریق مراجعه حضوری به دفتر باشگاه ملوان تحویل و رسید کتبی به همراه مهر باشگاه دریافت نمایند

 

منبع : سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی