به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی و به نقل از روابط عمومی باشگاه ملوان بندر انزلی هرگونه مصاحبه در دو […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی و به نقل از روابط عمومی باشگاه ملوان بندر انزلی هرگونه مصاحبه در دو ماه اخیر از جانب سیروس محجوب مالک باشگاه ملوان تکذیب می گردد.

روابط عمومی باشگاه ملوان اعلام نمود انتشار برخی از مصاحبه ها و شایعات گوناگون از جانب سیروس محجوب مبنی بر کناره گیری مجدد کذب محض است و مالک  باشگاه ملوان پس از کناره گیری از باشگاه ملوان هیچگونه مصاحبه ای با رسانه ها انجام نداده است و کلیه موارد مطرح شده از جانب سیروس محجوب تکذیب می گردد

قابل ذکر است در جلسه هیئت مدیره عصر روز یکشنبه مقرر گردید در مورد بدهکاریهای به جا مانده از فصول گذشته پس از بررسی مجدد در آینده نزدیک با حضور مدیران مربوطه اقدامات مقتضی صورت پذیرد.