یک فرد خلاق برای علاقه مند کردن مردم اسپانیا به فوتبال طرح جالبی را پیشنهاد داده که طرح با استقبال […]

یک فرد خلاق برای علاقه مند کردن مردم اسپانیا به فوتبال طرح جالبی را پیشنهاد داده که طرح با استقبال روبرو شده و به مرحله اجرا درآمده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران یک ایده در کشور اسپانیا توانسته خیابان های این شهر را به صورت یک میدان فوتبال در بیاورد.

 

وی به وسیله یک پرتوی لیزر خط های زمین را به صورت مجازی بر روی زمین کشیده تا بتوانند از خیابان یا زمین های شهری بهتر استفاده کنند.

 

بعد از بازی پرتوی لیزر خاموش می شود و خیابان به صورت اول در می آید.

 

این ابتکار باعث می شود که فوتبال در این کشور در کوچه ها و شهرهای آنها جذابیت خودش را داشته باشد و باعث پیشرفت در فوتبال این کشور می شود.