اولین سین ما در سال ۹۳ سیروس آبای است .   پایگاه اینترنتی هواداران ملوان بندرانزلی “ملوان کلاب” در روز […]

اولین سین ما در سال ۹۳ سیروس آبای است .

 

پایگاه اینترنتی هواداران ملوان بندرانزلی “ملوان کلاب” در روز پایانی سال ۹۲ سفره ی هفت سین کوچکی در حد بضاعت برای سیروس آبای بزرگ تهیه دید و بر سر خاک اسطوره ی فوتبال آسیا و فرزند دلبندش راستین قرار داد .

 

اسطوره ای مانند سیروس هیچگاه از مقابل دیدگان ما نخواهد رفت و در هر روزی از سال به یادش هستیم و ملوانِ امروز را نه مدیون پول بلکه مدیون سیروس آبای و یارانش هستیم که همیشه پرچم ســپـــیـــد ملوان را برافراشته نگاه داشتند .