به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان سردار معمایی مدیر عامل باشگاه ملوان در گفتگوی اختصاصی با سایت رسمی باشگاه ملوان […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان سردار معمایی مدیر عامل باشگاه ملوان در گفتگوی اختصاصی با سایت رسمی باشگاه ملوان گفت:

 

 

 

با توجه به در خواست  تعدادی از بازیکنان مبنی اینکه روز جمعه روز اول فروردین می باشد وبازیکنان  می بایست برای دیداراعضای خانواده خود به دید وبازدید عید بروند به همین دلیل از روز شنبه تمرینات تیم فوتبال ملوان پیگیری  می شود تا به امید حق تعالی بتوانیم در سه بازی آینده با کسب نتایج خوب دل هواداران را شاد کنیم .