به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی مسعود معمایی مدیر عامل باشگاه ملوان در رابطه با انتشار خبر حکم مدیر […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی مسعود معمایی مدیر عامل باشگاه ملوان در رابطه با انتشار خبر حکم مدیر روابط عمومی باشگاه ملوان گفت: این خبر به اشتباه منتشر شده است و تنها سیروس مرادی به عنوان مدیر فرهنگی و مهدی دلاوری به عنوان مدیر امور اداری انتخاب شده اند.