به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی از سوی مسعود معمایی نفرات زیر به این عناوین منصوب شدند:   […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی از سوی مسعود معمایی نفرات زیر به این عناوین منصوب شدند:

 

 

 

 

امیر صیادی: مدیر روابط عمومی

سیروس مرادی: مدیر فرهنگی

مهدی دلاوری: مدیر امور اداری