بازیکنان تیم فوتبال ملوان امروز هم حاضر به انجام تمرین نشدند.         به گزارش خبرگزاری فارس، بازیکنان […]

بازیکنان تیم فوتبال ملوان امروز هم حاضر به انجام تمرین نشدند.

 

 

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس، بازیکنان تیم فوتبال ملوان انزلی امروز هم حاضر به تمرین نشدند این در حالی بود که انتظار می‌رفت بازیکنان ملوان امروز اعتصاب خود را بشکنند و تمرینات خود را از سر بگیرند. اما ظاهراً به دلیل مشخص نبودن وضع پرداخت مطالبات بازیکنان آنها امروز هم حاضر به بازی نشدند.