مدیرعامل باشگاه ملوان بندر انزلی می‌گوید بازیکنان تیمش بعد از اعتصاب یک روزه از فردا تمرینات‌شان را از سر می‌گیرند. […]

مدیرعامل باشگاه ملوان بندر انزلی می‌گوید بازیکنان تیمش بعد از اعتصاب یک روزه از فردا تمرینات‌شان را از سر می‌گیرند.

 

 

 

 

 

 

مسعود معمائی مدیر عامل ملوان درباره اعتصاب دیروز بازیکنان تیمش گفت: این عمل بازیکنان درست نبوده و آنها سعی می‌کنند در آینده این حرکت را جبران کنند. البته این عمل آنها بابت عدم پرداخت‌های مالی‌شان بوده است.

 

به گزارش ایسنا، وی در ادامه گفت: هنوز با بازیکنان در مورد این موضوع صحبتی نکرده‌ام ولی امروز با آنها جلسه دارم و باید بررسی کنیم و در حد امکان مشکلاتشان را رفع کنیم.

 

معمایی در پایان گفت: همه شما می‌دانید که مالک باشگاه استعفا داده است و معلوم نیست با این وضع به باشگاه ملوان بر می‌گردد یا نه ولی ما در هر حال پیگیری هستیم که ایشان را راضی به برگشت کنیم. البته امروز بازیکنان استراحت دارند و از فردا تمرینات زیر نظر دراگان اسکوچیچ از سر گرفته می‌شود.