به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی رضا پور شعبان شهردار بندرانزلی در جلسه هیئت مدیره باشگاه ملوان به عضویت […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی رضا پور شعبان شهردار بندرانزلی در جلسه هیئت مدیره باشگاه ملوان به عضویت هیئت مدیره این باشگاه در آمد.

 

 

 

دو تیم حسابرسی رسمی دادگستری به همراه یک تیم حقوقی با مسئولیت رئیس هیئت مدیره در اولین فرصت در باشگاه مستقر و نسبت به حسابرسی مالی وکل هزینه های باشگاه ملوان وقراردادهای موجود طی فصل گذشته و فصل جاری بررسی و اعلام نتیجه نمایند.

 

از این پس کلیه سیاستهای باشگاه صرفا توسط آقای مسعود معمایی به عنوان سخنگوی باشگاه ملوان اعلام  خواهد گردید.

 

کلیه قراردادهای فصل بعد با مسئولیت و محدودیتهای سیاست هیئت مدیره وسقف تعیین شده توسط مدیر عامل منعقد خواهد گردید.

 

تا زمان مشخص شدن وضعیت حسابرسی از پرداخت هرگونه وجهی توسط مالک  یا باشگاه خوداری بعمل خواهد آمد.