روز گذشته مصاحبه ای با تیتر “فوتبال ایران جاه‌طلبی‌ام را ارضا می‌کند” از سرمربی ملوان دراگان اسکوچیچ با باشگاه خبرنگاران […]

روز گذشته مصاحبه ای با تیتر “فوتبال ایران جاه‌طلبی‌ام را ارضا می‌کند” از سرمربی ملوان دراگان اسکوچیچ با باشگاه خبرنگاران جوان بر روی وبسایت قرار گرفته که توسط ایشان تکذیب شد و از روی سایت برداشته شد.

 

اسکوچیچ در صفجه شخصی خودش در فیسبوک این متن را منتشر کرد:

The interview that Majale Shabaneh Bashgahe Khabarnegaran website has put is not true since I have never had such an interview!

دراگان اسکوچیچ : مصاحبه ای که باشگاه خبرنگاران جوان از بنده در وبسایت خود قرار داده است درست نیست ، من هرگز چنین مصاحبه ای با آنها نکرده ام!

 

صفحه مربوطه در وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان