اختصاصی – در این پست می توانید گزارش تصویری جلسه معارفه مدیر عامل جدید باشگاه ملوان  و رئیس هئیت مدیره […]

اختصاصی – در این پست می توانید گزارش تصویری جلسه معارفه مدیر عامل جدید باشگاه ملوان  و رئیس هئیت مدیره باشگاه ملوان را مشاهده کنید .