مدیرعامل باشگاه هنرمندان ایران از بازی تیم هنرمندان این باشگاه با پیشکسوتان تیم رئال مادرید خبر داد.       […]

مدیرعامل باشگاه هنرمندان ایران از بازی تیم هنرمندان این باشگاه با پیشکسوتان تیم رئال مادرید خبر داد.

 

 

 

 

به گزارش ایرنا، حسین یاریار درنشست مطبوعاتی دومین دوره اهدای ˈ تندیس انسانیت ˈگفت: باشگاه رئال مادرید به دعوت ما برای بازی پیشکسوتان با تیم هنرمندان ایران پاسخ مثبت داده و قرار است این دو تیم شهریور ماه سال ۹۳ با هم بازی کنند.

 

 

وی ادامه داد: از ۱۲سال گذشته که تیم هنرمندان فعالیت خود راآغاز کرده است ، تاکنون ۴۷۰ بازی خیریه برگزار کرده است و این رقم در جهان بی نظیر است.

 

 

یاریارافزود:تاپیش از این حضور در برنامه های خیریه برای ورزشکاران و هنرمندان چندان جدی نبود اما با تشکیل این تیم و برگزاری بازی ها دوستانه هنرمندان و ورزشکاران بسیاری به دنبال حضور در برنامه امور خیریه هستند.

 

 

تیم هنرمندان اردیبهشت سال ۹۳برای کسب ورودیه رقابتهای جهانی هنرمندان عازم روسیه می شوند.