امیر حسین فشنگچی که با ۱۰ پاس گل یکی از مهمترین ارکان موفقیتهای تیم فوتبال ملوان در فصل جاری می […]

امیر حسین فشنگچی که با ۱۰ پاس گل یکی از مهمترین ارکان موفقیتهای تیم فوتبال ملوان در فصل جاری می باشد .دوشنبه شب میهمان عادل فردوسی پور و برنامه نود خواهد بود .