با حکم مالک باشگاه ملوان عضو جدید هیت مدیره باشگاه ملوان معرفی گردید. به نقل از سایت رسمی باشگاه ملوان […]

با حکم مالک باشگاه ملوان عضو جدید هیت مدیره باشگاه ملوان معرفی گردید.

به نقل از سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی در حکمی از سوی سیروس محجوب مالک باشگاه ملوان آقای رضا الماسی به عنوان عضو جدید هیت مدیره باشگاه ملوان معرفی گردید.

 

منبع : سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی