تبریز هم وارد جغرافیای قهرمانی مسابقات کشور شد. تیم‌های باشگاهی از شهرهای مختلف، قهرمانی را در ادوار مختلف لیگ یا […]

تبریز هم وارد جغرافیای قهرمانی مسابقات کشور شد. تیم‌های باشگاهی از شهرهای مختلف، قهرمانی را در ادوار مختلف لیگ یا جام حذفی به دست آورده‌اند. تهران، اصفهان، اهواز، شیراز و بندرانزلی، شهرهایی بوده‌اند که صاحب عناوین قهرمانی بوده‌اند و حالا تبریز هم وارد این فهرست شده است.

تهران
موفقیت‌های تهران در فوتبال ایران چنین بوده است:
۱- استقلال قهرمان آسیا ۱۳۴۹
۲- استقلال قهرمان لیگ ۱۳۴۹
۳- پرسپولیس قهرمان لیگ ۱۳۵۰
۴- پرسپولیس قهرمان لیگ ۱۳۵۲
۵- استقلال قهرمان لیگ ۱۳۵۳
۶- پرسپولیس قهرمان لیگ ۱۳۵۴
۷- پاس قهرمان لیگ ۱۳۵۵
۸- پاس قهرمان لیگ ۱۳۵۶
۹- استقلال قهرمان جام حذفی ۱۳۵۶
۱۰- پرسپولیس قهرمان جام حذفی ۱۳۶۶
۱۱- استقلال قهرمان لیگ قدس ۱۳۶۸
۱۲- استقلال قهرمان آسیا ۱۳۷۰
۱۳- پرسپولیس قهرمان جام در جام آسیا ۱۳۷۰
۱۴- پرسپولیس قهرمان جام حذفی ۱۳۷۰
۱۵- پاس قهرمان لیگ ۱۳۷۰
۱۶- پاس قهرمان لیگ ۱۳۷۱
۱۷- پاس قهرمان آسیا ۱۳۷۱
۱۸- سایپا قهرمان لیگ ۱۳۷۲
۱۹- سایپا قهرمان جام حذفی ۱۳۷۲
۲۰- سایپا قهرمان لیگ ۱۳۷۳
۲۱- بهمن قهرمان جام حذفی ۱۳۷۳
۲۲- پرسپولیس قهرمان لیگ ۱۳۷۴
۲۳- استقلال قهرمان جام حذفی ۱۳۷۴
۲۴- پرسپولیس قهرمان لیگ ۱۳۷۵
۲۵- استقلال قهرمان لیگ ۱۳۷۶
۲۶- پرسپولیس قهرمان لیگ ۱۳۷۷
۲۷- پرسپولیس قهرمان جام حذفی ۱۳۷۷
۲۸- پرسپولیس قهرمان لیگ ۱۳۷۸
۲۹- استقلال قهرمان جام حذفی ۱۳۷۸
۳۰- استقلال قهرمان لیگ ۱۳۷۹
۳۱- پرسپولیس قهرمان لیگ ۱۳۸۰
۳۲- استقلال قهرمان جام حذفی ۱۳۸۰
۳۳- پاس قهرمان لیگ ۱۳۸۲
۳۴- صبا قهرمان جام حذفی ۱۳۸۳
۳۵- استقلال قهرمان لیگ ۱۳۸۴
۳۶- سایپا قهرمان لیگ ۱۳۸۵
۳۷- پرسپولیس قهرمان لیگ ۱۳۸۶
۳۸- استقلال قهرمان جام حذفی ۱۳۸۶
۳۹- استقلال قهرمان لیگ ۱۳۸۷
۴۰- پرسپولیس قهرمان جام حذفی ۱۳۸۸
۴۱- پرسپولیس قهرمان جام حذفی ۱۳۸۹
۴۲- استقلال قهرمان جام حذفی ۱۳۹۰
۴۳- استقلال قهرمان لیگ ۱۳۹۱

اصفهان
موفقیت‌های اصفهان در فوتبال ایران چنین بوده است:
۱- سپاهان قهرمان لیگ ۱۳۸۱
۲- ذوب‌آهن قهرمان جام حذفی ۱۳۸۱
۳- سپاهان قهرمان لیگ ۱۳۸۲
۴- سپاهان قهرمان جام حذفی ۱۳۸۴
۵- سپاهان قهرمان جام حذفی ۱۳۸۵
۶- ذوب‌آهن قهرمان جام حذفی ۱۳۸۷
۷- سپاهان قهرمان لیگ ۱۳۸۸
۸- سپاهان قهرمان لیگ ۱۳۸۹
۹- سپاهان قهرمان لیگ ۱۳۹۰
۱۰- سپاهان قهرمان جام حذفی ۱۳۹۱

بندرانزلی
سومین شهر در این عرصه بندرانزلی است که صاحب افتخار بوده است:
۱- ملوان بندرانزلی قهرمان جام حذفی ۱۳۵۵
۲- ملوان بندرانزلی قهرمان جام حذفی ۱۳۶۵
۳- ملوان بندرانزلی قهرمان جام حذفی ۱۳۶۹

اهواز
چهارمین شهر در این عرصه اهواز است:
۱- شاهین اهواز قهرمان جام حذفی ۱۳۶۷
۲- فولاد اهواز قهرمان لیگ۱۳۸۳

شیراز
شیراز دیگر شهری است که صاحب افتخار شده است:
۱- برق شیراز قهرمان جام حذفی ۱۳۷۵
۲- فجر شهیدسپاسی قهرمان جام حذفی ۱۳۷۹
آن‌چنان که ملاحظه می‌فرمایید بعد از شهرهای تهران (۴۳ عنوان)، اصفهان (۱۰ عنوان)، بندرانزلی (۳ عنوان)، شیراز (۲ عنوان) و اهواز (۲ عنوان)، تبریز هم وارد شد و شصت و یکمین جام را گرفت.

 

منبع : خبر ورزشی