پاکسازی زمین ورزشی شهید پیشگاه هادیان مجموعه ورزشی تختی بندرانزلی از برف آغاز شد.   عکس : کاوه چلمبری   […]

پاکسازی زمین ورزشی شهید پیشگاه هادیان مجموعه ورزشی تختی بندرانزلی از برف آغاز شد.

 

عکس : کاوه چلمبری

 

منبع : سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی