اختصاصی – مشاور اقتصادی باشگاه ملوان از فراخوان موزه ی باشگاه خبر داد .   سید مهدی امیرامجدی مشاور اقتصادی […]

اختصاصی – مشاور اقتصادی باشگاه ملوان از فراخوان موزه ی باشگاه خبر داد .

 

سید مهدی امیرامجدی مشاور اقتصادی باشگاه ملوان در خصوص فراخوان موزه ی باشگاه ملوان به پایگاه اینترنتی هواداران ملوان بندرانزلی “ملوان کلاب” گفت : « موزه ی باشگاه ملوان در دست احداث است و از همه ی هواداران ملوان درخواست می کنیم که هرگونه عکس ، لوح و هرچیز قدیمی و تاریخی از باشگاه ملوان در آرشیو خود دارند به باشگاه ملوان تحویل دهند تا برای آن اثر شناسنامه ای تهیه شود و با نام شخصی که اثر را به باشگاه واگذار کرده در موزه استفاده گردد . »

 

وی افزود : « در واقع هر چیزی که هواداران برای ارائه در موزه به باشگاه تحویل دهند همچنان مال خودشان خواهد بود و فقط برای استفاده در موزه آن را به باشگاه تحویل داده اند . »

 

امیرامجدی در پایان گفت : « بخش زیادی از کاپ ها و افتخارات ملوان در باشگاه ملوان نیروی دریایی موجود است و ما از همه ی هواداران می خواهیم هر اثر تاریخی از ملوان در دست دارند به موزه ی باشگاه ملوان بدهند تا بتوانیم موزه ای در خور نام بزرگ “ملوان” و قدمت این باشگاه را احداث نماییم . »

 

منبع : ملوان کلاب.نت (www.MalavanClub.Net)