اختصاصی – برف در شهرستان انزلی منظره های زیبایی را خلق کرده که می توانید عکس های آن را از […]

اختصاصی – برف در شهرستان انزلی منظره های زیبایی را خلق کرده که می توانید عکس های آن را از دریچه دوربین “آیدین شیرعلیان” مشاهده نمایید .

 

 

 

عکس : آیدین شیرعلیان

منبع : ملوان کلاب.نت (www.MalavanClub.Net)