مسوول امور رسانه ای باشگاه ملوان و مشاور مالک باشگاه گفت: شهادت می دهم ناخدا غلامی تمام تلاشش را برای […]

مسوول امور رسانه ای باشگاه ملوان و مشاور مالک باشگاه گفت: شهادت می دهم ناخدا غلامی تمام تلاشش را برای حفظ اسکوچیچ انجام می دهد.

 

 

 

رضا خدادادی در گفت و گو با سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی اظهار داشت: مذاکرات بسیار خوبی با مدیر برنامه های آقای اسکوچیچ داشتیم و من شهادت می دهم ناخدا غلامی تمام تلاشش را در این مذاکرات انجام می دهد تا نظر مالک باشگاه و هواداران در حفظ سرمربی تامین شود.

وی افزود: ماندن آقای اسکوچیچ از اولویت های باشگاه است، اما این به این معنی نیست که بازی های باقی مانده تاانتهای فصل را فراموش می کنیم.

مسوول امور رسانه ای باشگاه ملوان و مشاور مالک باشگاه، تصریح کرد: به همین دلیل ناخدا غلامی در بخشی از این مذاکرات به مسایل مربوط به رفع نیازها برای موفقیت در ادامه مسابقات لیگ پرداخت.