هوادارانی که قصد سفر به کرج برای دیدار ملوان – سایپا را دارند می توانند با ارسال پیام کوتاه به […]

هوادارانی که قصد سفر به کرج برای دیدار ملوان – سایپا را دارند می توانند با ارسال پیام کوتاه به شماره “۳۰۰۰۹۹۰۰۹۹۰۱۸۱” نام و نام خانوادگی خود را ارسال کرده و ثبت نام نمایند . ظرفیت ثبت نام بسیار محدود است و در صورت تکمیل نشدن ظرفیت از سوی ملوان کلاب یک پیام کوتاه دریافت می کنید . ساعت و مکان حرکت نیز متعاقبا به کسانی که ثبت نام کرده اند اعلام خواهد شد .