سیروس محجوب، مالک باشگاه ملوان؛ میهمان برنامه فردا شب سکو خواهد بود.     به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان […]

سیروس محجوب، مالک باشگاه ملوان؛ میهمان برنامه فردا شب سکو خواهد بود.

 

 

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی، سیروس محجوب، مالک باشگاه ملوان پنج شنبه شب میهمان برنامه سکو در شبکه باران خواهد بود.

سیروس محجوب در برنامه سکو به تشریح برنامه های اقتصادی باشگاه ملوان خواهد پرداخت.