باشگاه ملوان بندرانزلی جریمه نقدی شد.       به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای انضباطی صادر شده […]

باشگاه ملوان بندرانزلی جریمه نقدی شد.

 

 

 

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای انضباطی صادر شده در خصوص باشگاه ملوان بندرانزلی به شرح زیر است:

بر اساس گزارش ناظر بازی و ناظر داوری دیدار تیم های ملوان بندرانزلی و راه آهن سورینت تماشاگران منتسب به باشگاه ملوان انزلی در دیدار ۲۲ آذر ماه این تیم مقابل راه آهن سورینت در انزلی مرتکب تخلفاتی شدند که بر همین اساس کمیته انضباطی با تذکر به این باشگاه، ۲۰ میلیون ریال این تیم را جریمه می کند. رای صادره قطعی است.
همچنین رای کمیته انضباطی در خصوص مطالبه وجه مسعود پورمحمد از باشگاه ملوان انزلی اعلام شد و این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۷ میلیون تومان در حق مسعود پورمحمد محکوم شده است. رای صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.

همچنین در دیدار تیم های ملوان بندرانزلی و پرسپولیس در انزلی، تماشاگران منتسب به تیم ملوان انزلی مرتکب تخلفاتی شدند که کمیته انضباطی به این باشگاه تذکر دوباره داده و به پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرده است که حکم این باشگاه در دیدار مقابل پرسپولیس قابلیت تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف دارد.

البته تخلفات تماشاگران تیم ملوان مسبوق به سابقه بوده و ضمن تذکر برای بار سوم اعلام می شود که چنانچه تخلفات مذکور در دیدار یا دیدارهای بعدی تکرار شود، موضوع کسر امتیاز و برگزاری دیدارهای بدون تماشاگر در دستور کار کمیته انضباطی قرار خواهد گرفت.