به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی، سیامک کوروشی مدافع تیم ملوان امروز ۲۴ ساله شد.         […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی، سیامک کوروشی مدافع تیم ملوان امروز ۲۴ ساله شد.

 

 

 

 

یه همین مناسبت بازیکنان، کادر فنی، پزشکی و تدارکاتی ملوان؛ بیست و چهارمین زاد روز سیامک کوروشی را در حسن رود انزلی به همراه مهرداد اسکندری مشاور مدیر عامل باشگاه ملوان و سیروس مرادی معاون فرهنگی باشگاه ملوان جشن گرفتند.

 

 

 

bveeiw5xpkbbkw5vpci4.jpg