مسلمان و صادقیان هر دو گفته اند چشم بسته همدیگر را پیدا می کنند و این همانی است که پرسپولیس […]

مسلمان و صادقیان هر دو گفته اند چشم بسته همدیگر را پیدا می کنند و این همانی است که پرسپولیس در این سه چهار سال کم داشت

 

 


خیلی عجیب نبود که پیام صادقیان و محسن مسلمان اینقدر زود با هم هاهنگ شوند و در پرسپولیس جزو مهمترین بازیکنان به حساب بیایند.زوج فانتزیست پرسپولیس  اضلاع مثلث خطرناکی هستند که  یک سر دیگرش را محمدرضا خلعتبری تشکیل می دهد که او نیز مثل این دو جوان ۲۲ ساله  روزگاری در ذوب آهن حضور داشت.


مسلمان و صادقیان هر دو گفته اند چشم بسته همدیگر را پیدا می کنند و این همانی است که پرسپولیس در این سه چهار سال کم داشت؛زوج سازی و استفاده از کار ترکیبی زوج هایی که در مواقع اضطرار گره از کار تیم بگشاید.پیام و محسن از تیم نوجوانان ایران با هم بوده اند و برای تیم جوانان ایران هم بازی کرده اند.آنها در ذوب آهن هم کنار هم بودند و حالا در پرسپولیس و تیم زیر ۲۲ سال نیز به فاصله چند متر از یکدیگر در ترکیب اصلی قرار می گیرند.


این زوج  با تکنیک  که در بازی رفت فصل گذشته با لباس  ذوب آهن نمایش جالبی مقابل پرسپولیس ارائه دادند حالا لباس سرخ بر تن دارند و در کنار هم این تیم را به صدر جدول رسانده اند تا با اتکا به خط دفاعی مستحکم و چند ستاره دیگر در فاز حمله و میانه زمین پرسپولیس بعد از ۵ فصل مدعی جدی قهرمانی باشد.


ویژگی مهم صادقیان  و مسلمان  به غیر از هماهنگی فوق العاده شان  به نبوغ ذاتی و  بازیخوانی شان بر می گردد .این دو بازیکن هم گلزن های خوبی هستند هم خوب گل می سازند.ویژگی هایی که محمد نوری  تا همین پارسال در پرسپولیس داشت و امسال فاقد آنها بود تا دو جوان تازه از راه رسیده جایش را بگیرند.


صادقیان و مسلمان هردو می توانند در پست ۱۰ برای پرسپولیس کارگشا باشند و دست علی دایی هم برای  تغییر جای آنها در طول بازی کاملا باز است.این زوج هماهنگ در تمرین هم کنار هم می دوند و حتی همین گرم کردن کنار هم  می تواند افکارشان را بیش از پیش به هم نزدیک کند و در زمین نشانه هایش را بروز دهد.

 

سایت گل