تا تشکیل جلسه هیئت مدیره درودگر مدیرعامل باشگاه ملوان باقی ماند   مدیرعامل باشگاه ملوان تا زمان تشکیل جلسه هیئت […]

تا تشکیل جلسه هیئت مدیره درودگر مدیرعامل باشگاه ملوان باقی ماند

 

مدیرعامل باشگاه ملوان تا زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره این باشگاه به کار خود ادامه خواهد داد.

 

 

اکبر غمخوار رئیس هیئت مدیره باشگاه ملوان در خصوص وضعیت مدیرعاملی باشگاه ملوان عنوان کرد: با توجه به سفری که من و محجوب در پیش داریم و اینکه هیئت مدیره باشگاه نمی‌تواند تا ۱۵ روز دیگر تشکیل جلسه دهد تصمیم گرفته شد تا زمان برگزاری جلسه هیئت مدیره و با توجه به شرایط موجود صادق درودگر کماکان به عنوان مدیرعامل به فعالیت خود در باشگاه ادامه دهد.

به گزارش فارس ، وی ادامه داد: درودگر زحمات زیادی را برای باشگاه کشیده است و قرار است تا تشکیل جلسه هیئت مدیره به کار خود ادامه دهد تا در این زمینه تصمیم لازم گرفته شود.