در روزی که ملوان با گرفتن ۳ امتیاز بازی مقابل راه آهن میتوانست خود را به بالای جدول نزدیک کند […]

در روزی که ملوان با گرفتن ۳ امتیاز بازی مقابل راه آهن میتوانست خود را به بالای جدول نزدیک کند ، حواشی جای متن را گرفت و شکستی تلخ برای قوهای سپید رقم خورد .

 

 

 

بازی ملوان – راه آهن بیش از هرچیز تحت تاثیر خداحافظی پاشنکو و ورود مالک جدید به باشگاه ملوان بود . از یک سو هواداران در طول بازی پاشنکو را تشویق می کردند و در دقایقی بعد با تشویق صادق درودگر خواستار ماندگاری وی در تیم  می شدند . در این میان کمترین چیزی که مورد توجه قرار گرفت سه امتیاز ارزشمند این مسابقه بود .

 

شاید حواشی و شایعاتی که در طول هفته در خصوص وضعیت مالکیت ملوان و تغییر و تحول در رده ی مدیریت باشگاه شنیده شد تاثیر منفی خود را در روز مسابقه روی تیم و سکوها گذاشت و سه امتیاز مقابل تیم قعر جدولی راه آهن به سادگی از دست ملوان پرید .

اختلافات شدید میان رئیس شورای شهر انزلی و مدیرعامل باشگاه ملوان که هر دو طرف سعی در انکار آن دارند شاید موجب شود درودگر آخرین روزهای خود را در باشگاه ملوان سپری کند در حالی که خواسته ی هواداران ملوان ابقای اوست .

باید دید سیروس محجوب مالک جدید باشگاه ملوان چه تصمیمی در خصوص آینده ی مدیریت باشگاه خواهد گرفت .

 

سایت گل