فرماندار انزلی در کنفرانس خبری پس از بازی ملوان – راه آهن تایید کرد که باشگاه ملوان به سیروس محجوب […]

فرماندار انزلی در کنفرانس خبری پس از بازی ملوان – راه آهن تایید کرد که باشگاه ملوان به سیروس محجوب واگذار شد.

 

 

 

این قرارداد صبح روز شنبه در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت خواهد رسید تا سیروس محجوب رسما مالک ۷۰ درصد سهام باشگاه ملوان شود و ۳۰ درصد آن نیز در اختیار نیروی دریایی باشد .

طی اخباری در بندرانزلی به گوش می رسد هیئت مدیره ی ملوان متشکل از اکبر غمخوار ، تهرانی مقدم و شهسواری به همراه ۲ نماینده از نیروی دریایی ارتش و ۳ نفر از مسئولین محلی خواهد بود .

گفته می شود در قرارداد مسئولین و مالک جدید ملزوماتی مانند تغییر نکردن نام تیم ، رنگ لباس و بومی ماندن تیمهای مختلف رده های سنی باشگاه لحاظ شده است .

 

سایت گل