ناخدا رضایی حداد گفت: امیدوارم موفقیت های ملوان ادامه داشته باشد و این تیم در مکان های بالای جدول قرار […]

ناخدا رضایی حداد گفت: امیدوارم موفقیت های ملوان ادامه داشته باشد و این تیم در مکان های بالای جدول قرار بگیرد.

 

 

 

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی، فرمانده ناوگان شمال در جلسه مسوولان شهر انزلی با اعضای باشگاه ملوان اظهار داشت: نیروی دریایی و ناوگان شمال کماکان علاقه و وابستگی خود را به باشگاه ملوان حفظ خواهد کرد.

ناخدا یکم عرشه، افشین رضایی حداد افزود: ملوان تیمی ریشه دار با تاریخچه ای غنی است و ما همچنان از ملوان حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: باشگاه ملوان از بازیکنان ، کاد رفنی و مدیریت خوبی برخوردار است.

ناخدا رضایی حداد در پایان با بیان این که امیدوارم موفقیت های ملوان ادامه داشته باشد، افزود: آرزو می کنم پیروزی های شما کماکان پا برجا باشد و در مکان های بالای جدول قرار بگیرید.