تامینی در دیدار با استقلال یک گل به خودشان زد و یک گل به استقلال خوزستان تا دابل کند!   […]

تامینی در دیدار با استقلال یک گل به خودشان زد و یک گل به استقلال خوزستان تا دابل کند!

 

سایت گل – هادی تامینی در دومین بازی که برای مس انجام داد به سوژه‌ی اول بازی تیم خود تبدیل شد.تامینی که خیلی زود توانست در ترکیب اصلی مس جا بیافتد و در دو بازی که برای تیم کرمانی نیز انجام داده ، در اکثر کارهای دفاعی خود موفق هم بوده  اما   در بازی مقابل استقلال صنعتی شم بالای گلزنی خود را هم نشان داد!

 

 

تامینی که در بازی با استقلال صنعتی هم خیلی خوب به کارهای دفاعی مس به خصوص در نیمه‌ اول نظم بخشیده بود، در دقیقه‌ ۶۴ بازی به اشتباه دروازه‌ تیم خودش را باز کرد.البته انگیزه‌های تامینی مثل نمام بازیکنانی که گل به خودی می زنند آنقدر زیاد بود که قصد داشت اشتباهش را در همین بازی جبران کند و انتقادات را از خود و تیم مس به سرعت دور کند.

 

 

او در دقیقه‌ ۷۸ بازی بازهم به چهره‌ اول بازی تبدیل شد و با یک ضربه‌ سر این‌بار دروازه حریف را باز کرد تا شادی را به کرمانی ها تقدیم کند و با همین تک گل یک امتیاز خارج از خانه را برای مس به ارمغان بیاورد.

 

تامینی پس از گل خود هم زیاد شادی نکرد تا نشان دهد اگر کمی خوش‌شانس‌تر بود، این گل می‌توانست سه امتیاز را برای مس به ارمغان بیاورد