مدافع سابق باشگاه ملوان برای دریافت مطالباتش از این باشگاه شکایت کرد.       هادی تامینی برای دریافت مطالباتش […]

مدافع سابق باشگاه ملوان برای دریافت مطالباتش از این باشگاه شکایت کرد.

 

 

 

هادی تامینی برای دریافت مطالباتش از باشگاه ملوان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرده است.

تامینی اکنون عضو تیم مس کرمان است.

صادق درودگر مدیرعامل ملوان با تایید این خبر به فارس، گفت: از نظر ما تامینی طلبی از باشگاه ندارد و ما مستندات خود را در این زمینه به کمیته انضباطی فدارسیون فوتبال ارایه خواهیم کرد.