مدیر شرکت آکوآ پارک ایتالیا به دعوت باشگاه ملوان بندرانزلی به ایران آمد. محمد صادق درودگر،مدیرعامل باشگاه ملوان با تایید […]

مدیر شرکت آکوآ پارک ایتالیا به دعوت باشگاه ملوان بندرانزلی به ایران آمد.


محمد صادق درودگر،مدیرعامل باشگاه ملوان با تایید این خبر به خبرنگار اوج عنوان کرد:در راستای برنامه های اقتصادی که مدنظر داریم،مدیر شرکت آکوا پارک به ایران آمد تا در بحث های اقتصادی با باشگاه ملوان سرمایه گذاری های مشترک صورت پذیرد.

وی افزود:در صورتیکه برنامه های اقتصادی ما جلو برود؛ملوان تا سه سال آینده خودکفا خواهد شد.