خسرو حیدری و هاشم بیگ‌زاده در بازی با ملوان نمی‌توانند استقلال را همراهی کنند.     به نقل از باشگاه […]

خسرو حیدری و هاشم بیگ‌زاده در بازی با ملوان نمی‌توانند استقلال را همراهی کنند.

 

 

به نقل از باشگاه استقلال، خسرو حیدری و هاشم بیگ‌زاده در بازی فردا نمی‌توانند استقلال را همراهی کنند. این دو بازیکن در فهرست ۱۸ نفره استقلال برای بازی با ملوان قرار نگرفتند تا از غایبان تیم در دیدار فردا محسوب شوند. آسیب‌دیدگی این دو بازیکن رفع شده اما به دلیل ناآمادگی بدنی نتوانستند نام خود را در فهرست ۱۸ نفره استقلال برای بازی با ملوان قرار دهند تا در نهایت کادرفنی استقلال در بازی فردا از جایگزینان این دو بازیکن در ترکیب تیم استفاده کنند.