تیتر اصلی روزنامه های ورزشی امروز ‌شنبه ۱۸ آبان به مسائل فوتبالی اختصاص یافته است. به گزارش گروه ورزشی باشگاه […]

تیتر اصلی روزنامه های ورزشی امروز ‌شنبه ۱۸ آبان به مسائل فوتبالی اختصاص یافته است.
به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران، تیتر اصلی اغلب روزنامه های ورزشی امروز ‌شنبه ۱۸ آبان به موضوعات فوتبالی اختصاص یافته است./زر