مدیرعامل باشگاه ملوان انزلی گفت: این مرتبه به خودم اولتیماتوم می‌دهم تا ظرف دو هفته بتوانیم درآمدزایی کنیم و مطالبات […]

مدیرعامل باشگاه ملوان انزلی گفت: این مرتبه به خودم اولتیماتوم می‌دهم تا ظرف دو هفته بتوانیم درآمدزایی کنیم و مطالبات بازیکنان را بدهیم.

 

 

صادق درودگر در مورد وضعیت باشگاه ملوان گفت: بازیکنان و کادر فنی ملوان تمام تلاش خود را کردند و من هم وظیفه خود می‌دانم که به قولی که به آنها دادم عمل کنم. این بار به خودم اولتیماتوم می‌دهم تا ظرف دو هفته بتوانیم درآمدزایی کنیم و مطالبات کادر فنی و بازیکنان که با شرایط ما کنار آمدند را پرداخت کنم.
به گزارش فارس،وی ادامه داد: من برای درآمدزایی به همه جای ایران سر زدم و خیلی‌ها به من قول کمک داده‌اند. اکنون وقت آن است که قول‌هایشان را عملی کنند. از آنهایی که کمک فکری به ما کردند ممنونم و اکنون وقت آن است که در عمل هم به ما کمک کنند.

مدیرعامل ملوان با اشاره به جلسه‌اش با فرماندار انزلی گفت: در جلسه‌ای که با فرماندار محترم داشتم گفتم که می‌خواهیم اولین باشگاهی باشیم تا مجمع عمومی برای باشگاه تشکیل بدهیم و ۲۶ آبان اولین جلسه مجمع عمومی باشگاه ملوان برگزار خواهد شد.مجمع عمومی هیئت‌مدیره انتخاب می‌کند و هیئت مدیره هم مدیرعامل باشگاه را انتخاب خواهد کرد من هم به خودم اولتیماتوم دادم تا درآمدزایی انجام شود و پول بازیکنان را بدهم.

درودگر در مورد شرایط عضویت در مجمع عمومی ملوان گفت: باید علاوه بر تحصیلات شناخت هم از ملوان داشته باشند، قرار نیست هرکسی که پولدار است عضو مجمع ملوان شود بلکه هر کسی که پولدار است می‌تواند یک ملوانی باشد. در این دو هفته اگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی که به من قول داده‌اند برای درآمدزایی به باشگاه کمک کنند اگر به وعده‌هایشان عمل نکنند تمامی قول‌ها و وعده‌ها و نامه‌هایشان را علنی می‌کنم تا مردم و هواداران ملوان بدانند که وضعیت به چگونه است.