باشگاه ملوان بندرانزلی طی اطلاعیه ای اعلام کرد پیامک هایی که از جانب مدیر اتاق فکر ملوان برای هواداران ارسال […]

باشگاه ملوان بندرانزلی طی اطلاعیه ای اعلام کرد پیامک هایی که از جانب مدیر اتاق فکر ملوان برای هواداران ارسال می شود، هیچ ارتباطی با باشگاه فرهنگی، ورزشی ملوان ندارند و از طریق مراجع قضایی این قضیه پی گیری خواهد شد.

 

 

 

ارسطو عزتیان، مدیر رسانه ای ملوان در این ارتباط گفت: متاسفانه از چند وقت پیش پیامک هایی تحت عنوان اتاق فکر ملوان برای هواداران ارسال می شود که این امر باعث اعتراضات گسترده هواداران و همچنین کلیه اعضای باشگاه ملوان شده است.

به همین جهت و بر اساس اختیارات قانونی باشگاه ملوان، این قضیه را از طریق مراجع قضایی پی گیری کرده ایم و به زودی با حکم مراجع قضایی با این امر برخورد خواهد شد.