کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته شانزدهم تا نوزدهم لیگ برتر و دیدارهای معوقه استقلال را اعلام کرد.     […]

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته شانزدهم تا نوزدهم لیگ برتر و دیدارهای معوقه استقلال را اعلام کرد.

 

 

هفته شانزدهم
پنجشنبه ۷ آذرماه ساعت ۱۵
ذوب آهن – استقلال خوزستان ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
تراکتورسازی – پرسپولیس ورزشگاه یادگار امام تبریز

جمعه ۸ آذر ساعت ۱۵

مس کرمان – راه آهن ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

سایپا – داماش گیلان ورزشگاه انقلاب کرج
نفت تهران – فجرشهید سپاسی ورزشگاه دستگردی تهران
ملوان انزلی – صبای قم ورزشگاه تختی انزلی
فولاد خوزستان – سپاهان ورزشگاه تختی اهواز

جمعه ۸ آذر ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه

استقلال – گسترش فولاد تبریز ورزشگاه آزادی تهران

 

 

هفته هفدهم

پنجشنبه ۱۴ آذرماه ساعت ۱۵

فجر شهید سپاسی – فولاد خوزستان ورزشگاه حافظیه شیراز
راه آهن – سایپا ورزشگاه تختی تهران
سپاهان – استقلال ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

جمعه ۱۵ آذر ماه ساعت ۱۵

داماش گیلان – ملوان ورزشگاه عضدی رشت
گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی ورزشگاه یادگار امام تبریز
صبای قم – نفت تهران ورزشگاه یادگار امام قم
استقلال خوزستان – مس کرمان ورزشگاه تختی اهواز

جمعه ۱۵ آذر ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه

پرسپولیس – ذوب آهن اصفهان ورزشگاه آزادی

 

 

هفته هجدهم

پپنجشنبه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۵

سایپا – استقلال خوزستان ورزشگاه انقلاب کرج
سپاهان – گسترش فولاد تبریز وزشگاه فولادشهر اصفهان

جمعه ۲۲ آذرماه ساعت ۱۵

مس کرمان – پرسپولیس ورزشگاه امام علی کرمان
نفت تهران – داماش گیلان ورزشگاه دستگردی تهران
ملوان – راه آهن ورزشگاه تختی انزلی
تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن ورزشگاه یادگار امام تبریز
فولاد خوزستان – صبای قم ورزشگاه تختی اهواز

جمعه ۲۲ آذر ماه ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه

استقلال – فجرسپاسی ورزشگاه آزادی تهران

 

 

هفته نوزدهم

پنجشنبه ۲۸ آذر ماه ساعت ۱۵

فجرسپاسی – گسترش فولاد تبریز ورزشگاه حافظیه
ذوب آهن – مس کرمان ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
استقلال خوزستان – ملوان ورزشگاه تختی اهواز

پنجشنبه ۲۸ آذر ماه ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه

پرسپولیس – سایپا ورزشگاه آزادی تهران

جمعه ۲۹ آذر ماه ساعت ۱۵

داماش گیلان – فولاد خوزستان ورزشگاه عضدی رشت
راه آهن – نفت تهران ورزشگاه تختی تهران
سپاهان – تراکتورسازی تبریز ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
صبای قم- استقلال ورزشگاه یادگار امام قم

 

برنامه دیدارهای معوقه استقلال در لیگ و جام حذفی

یکشنبه ۳ آذر ماه

استقلال – ملوان ورزشگاه آزادی (معوقه هفته دوازدهم)

سه شنبه ۱۹ آذر ماه

استقلال – کاسپین قزوین از مرحله یک شانزدهم جام حذفی