مهمترین خروجی برنامه نود در شب گذشته که اتفاقا یکی از آشفته‌ترین برنامه‌های این چند وقت نود بود، این بود […]

مهمترین خروجی برنامه نود در شب گذشته که اتفاقا یکی از آشفته‌ترین برنامه‌های این چند وقت نود بود، این بود که محسن قهرمانی داور اهل مشهد جرم درخواست رشوه را مرتکب شده است.

 

این در حالی بود که علیپور دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فدراسیون فوتبال در پایان جلسه دیروز ادعا کرده بود قهرمانی نه به خاطر مجرمانه که به دلیل عدم اطلاع موضوع رشوه محروم شده است و خودش راسا دست به کاری نزده است. اما در برنامه نود بعد از حرف‌های مولایی بارها این بحث که قهرمانی از باشگاه راه آهن پول خواسته را تکرار کرد تا اتهام محسن قهرمانی به احراز برسد.

قهرمانی که دیروز حاضر نشد روی خط نود بیاید حالا رسما جرمی را به دوش خواهد کشید که به هر حال همواره تلاش شده از نسبت دادن آن به داوران پرهیز شود اما دیشب این  اتفاق افتاد و مسئول عالی‌ترین مقام رسیدگی به تخلفات فوتبال جرم او را بارها به زبان آورد. با این حرف‌ها باید کار محسن قهرمانی را تمام شده دانست مگر آنکه مرجع دیگری مثل کمیته داوران یا کمیته انضباطی یا دستگاه‌های خارج از فوتبال به یاری وی بشتابند. جالب هم این است که کمیته داوران فدراسیون فوتبال که باید بخشی از این موضوع بسیار پراهمیت که به کلیت فوتبال در ایران مرتبط می‌شود را با جدیت تعقیب کند به هیچ وجه در ماجرا حضور ندارد.

آیا محسن قهرمانی که حالا چیزی برای از دست دادن ندارد فعالیت‌های جدیدی خواهد کرد یا حرف‌های تازه‌ای خواهد زد یا سکوت دیشبش را ادامه خواهد داد. واکنش داوران به این موضوع چه خواهد بود؟ آیا آنها سکوت می‌کنند یا پشت همکارشان می‌ایستند، فدارسیون فوتبال در قبال این اتفاق چه واکنشی دارد و در نهایت تاثیر اثبات این جرم در بی‌اعتمادی تماشاگران به فوتبال چقدر است؟ همه باید منتظر اتفاقات جدید باشند.

 

گل