مدیرعامل باشگاه ملوان گفت: از طرح تعاونی ۵۰ هزار تومانی آقایان استقبال می‌کنم و باشگاه را به این دوستان واگذار […]

مدیرعامل باشگاه ملوان گفت: از طرح تعاونی ۵۰ هزار تومانی آقایان استقبال می‌کنم و باشگاه را به این دوستان واگذار می‌کنم و می‌روم.

 

صادق درودگر در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: بهمن صالح نیا، غفور جهانی و رئیس هیئت فوتبال طرحی را ارایه کرده اند که بر اساس آن نفری ۵۰ هزار تومان از مردم بگیرند و باشگاه ملوان را اداره کنند. من از این طرح استقبال می کنم و باشگاه ملوان را تقدیم آقایان می کنم و میروم.

 

وی ادامه داد: از هیئت مدیره باشگاه ملوان هم می خواهم باشگاه ملوان را به این دوستان بدهند و اعضای هیئت مدیره باشگاه نیز هیچ ادعای مالکیتی و سهامی در مورد ملوان ندارند و باشگاه را به آنها خواهند داد.

 

درودگر تصریح کرد: من برای این دوستان هم آرزوی موفقیت می کنم و همانطور که با پای خودم آمده ام با پای خودم هم می روم و از مردم هم ممنون هستم که دو سال من را در این باشگاه تحمل کردند. من هم می روم به دنبال زندگی ام.